dimarts, 31 de maig de 2016

scratchScratch: podem dir que és un projecte educatiu que ofereix de manera gratuita una sèrie de einas per programa un projecte indeterminat. també pots introduir escenaris, fons, cercles, quadrats, etc...

Il·lusió òptica:
 Telesketch:
Piano:                                       
Rellotge:                                      Pong:      

Animació de southpark

Bàsicament en aquesta activitat lo que s'havia de fer era posar-li una animació, com en el meu cas, posar-li llàgrimes, que se li fiqués el ull vermell, o sigui donar-li com una mica de vida el personatge inventat per tu del southpark.
També es podía fer amb la kokeshi doll una animació, però aconsello més amb el nino de southpark bàsicament perquè te un grau de dificultat més baix que la kokeshi doll.